WIDEO MAPPING na fasadzie Pałacu Jankowice 13.05.2018