Poszukujemy Bajki !

Zaginęła na przełomie ostatnich wieków w Pałacu Jankowice, chociaż doniesienia mówią również o alejkach przypałacowego parku. Z opisu świadków wynika, że była delikatna, trochę nieśmiała z ogromną wyobraźnią, pisana lekkim piórem, blada, wręcz biała, bardzo szczupła, mówiono o niej, że  chuda jest jak kartka papieru – ale lubiła to, bo mieściła wiele słów, nawet tych wielosylabowych i całe naręcza znaków interpunkcyjnych, którymi w słoneczne popołudnia sypała jak kwiatami z koszyka podczas procesji pod nogi wszystkim zaczytanym. Poszukiwana posiada charakterystyczne cechy: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Z twarzy - trudna do rozpoznania, przypominająca różne postaci współczesne i historyczne, czasami przyjmująca postać zwierząt i przedmiotów  – co utrudnia poszukiwania ale przez to jednocześnie pozostaje zagadkowa – intrygująca.

Jeżeli ją znacie – koniecznie zgłoście to !

KONKURS !!!

Zapraszamy wszystkich chętnych - dzieci i dorosłych, w których drzemie bajkopisarz do udziału w konkursie: „Pałac w bajkowych słowach”. Na bajki czekamy do 31.03.2019r.

Nagrodzone parce zostaną wydane w zbiorze bajek, by najmłodszym, w atrakcyjny sposób przybliżać historię Pałacu Jankowice.

By zainspirować się i poznać historią pałacu zapraszamy do udziału w autorskim oprowadzaniu w ramach projektu „ Pałac znany” 23.02.2019 godz. 16.00 oraz 02.03.2019 godz. 16.00.

 

 

Regulamin konkursu na napisanie bajki o Pałacu Jankowice  w ramach projektu

„Pałac w bajkowych słowach”

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa zasady Konkursu w ramach projektu „Pałac w bajkowych słowach” (zwanym dalej „Konkursem”) na napisanie bajki z elementami historii Pałacu Jankowice.
 3. Konkurs jest organizowany przez Pałac Jankowice zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, które zostaną opublikowane.
 5. Tematyka bajek ma nawiązywać do elementów historii Pałacu Jankowice.
 6. Warunki uczestnictwa
 7. Konkurs ma charakter otwarty.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne, bez względu na wiek. Organizator ma prawo weryfikowania miejsca zamieszkania
 9. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach.
 10. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

III. Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od 18.02.2019r. do 31.03.2019r.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora,
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych bajek, które spełniają wymagania Konkursowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu bajki, która narusza Regulamin.
 5. Wytyczne dotyczące bajki
 6. Organizator zastrzega, że bajka musi nawiązywać do historii Pałacu Jankowice.
 7. Organizator nie dopuści do Konkursu bajki, która ma treści niemoralne
 8. Do konkursu może zostać zgłoszony tylko utwór napisany w języku polskim.
 9. Organizator ustala, że minimalna długość bajki wynosi 3 strony formatu A4 (czcionka rozmiar: 12 pkt. Times New Roman).
 10. Nadesłane bajki ocenia Komisja Konkursowa według następujących kryteriów: - ciekawy i oryginalny pomysł, - tematyka związana z historią Pałacu Jankowice.
 11. Zasady dostarczenia pracy - Praca konkursowa musi zostać dostarczona do 31.03.2019r.
 12. Sposoby dostarczenia prac:  - prace konkursowe można przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w treści wiadomości wiadomości: imię i nazwisko  autora bajki oraz nr tel. kontaktowego, wraz z wypełnionym formularzem kontaktowym ( zał. nr 1);      - prace konkursowe można dostarczyć osobiście do siedziby Pałacu Jankowice u. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice, w godzinach otwarcia pałacu, w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem autora oraz dopiskiem: „Pałac w bajkowych słowach”, wraz z wypełnionym formularzem kontaktowym ( zał. nr 1);       

 - prace konkursowe można przesłać pocztą na adres: Pałacu Jankowice u. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice, załączając wypełniony formularz kontaktowy, o kwalifikowalności decyduje data stempla pocztowego.

 1. Nagrody
 2. W Konkursie zostaną nagrodzeni autorzy najciekawszych bajek wybranych przez Komisję Konkursową.
 3. Główną nagrodą przyznaną autorom najciekawszym prac konkursowych jest umieszczenie bajek w zbiorczej publikacji „Pałac w bajkowych słowach” wraz z imieniem i nazwiskiem autora, wydanej z okazji I urodzin Pałacu Jankowice.
 4. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w Pałacu Jankowice 12.05.2019.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.palacjankowice.pl do 08.04.2019.

VII. Prawa autorskie

 1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na Pałac Jankowice.
 2. Przekazanie autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt. 1 odbędzie się przez podpisanie oświadczenia, przygotowane przez Organizatora.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
 3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 późn. zm.)
 4. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora: www.palacjankowice.pl