Osoby starsze należą do grona klientów najbardziej narażonych na nieuczciwe praktyki akwizytorów, dodatkowo niektóre firmy, jako grupę docelową obierają wyłącznie te osoby. Oferują im atrakcyjne wycieczki, pokazy, prezentacje a po ich zakończeniu, przedstawiają specyfiki, które koniecznie trzeba kupić. Często są to towary, których wartość kilkakrotnie przekracza ich cenę w ogólnodostępnych sklepach. Seniorzy natomiast, kierując się wdzięcznością za zaproszenie czy możliwość spotkania znanych osób, czują się w obowiązku zawrzeć przedstawiane im umowy.

 

Znasz takie przypadki ze swojego doświadczenia lub Twoich bliskich?

Problem ten dostrzega także Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, który wraz z Caritasem i wielkopolskimi samorządami prowadzi akcję edukacyjną pod hasłem „Seniorze, nie jesteś sam!”.

 

Na otwartym szkoleniu, które odbędzie się 26 lutego 2019 roku o godzinie 11:30 w Pałacu Jankowice, zostaną podjęte tematy takie jak: umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, gdzie szukać informacji o podmiocie, który proponuje zawarcie umowy oraz jakie prawa posiada konsument. Seniorzy poznają również odpowiedzi na pytania: jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej podczas prezentacji czy u akwizytora, w jaki sposób zwrócić zakupiony towar lub czym jest gwarancja i rękojmia. Podczas szkolenia zostanie poruszony aspekt umów zawieranych telefonicznie a także przedstawione zostaną pomocne wskazówki, formułujące rady dla świadomego Seniora. Szkolenie zorganizowane przez Tarnowskie Centrum Senioralne we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

Przyjdź na spotkanie i nie daj się oszukać!