<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Pałacu Jankowice</h1>
<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Pałac Jankowice</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="http://archiwum.palacjankowice.pl/index.php/biuletyn-informacji-publicznej.html">Biuletyn Informacji Publicznej Pałacu Jankowice</a>.</p>
<ul>
    <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2019-05-15">2019-05-15</time></li>
    <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2019-05-15">2019-05-15</time></li>
</ul>
<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
    <p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">częściowo zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z&nbsp;powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>

<h3>Treści niedostępne</h3>
    <ul>
            <li>
            Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
        </li>
            <li>
            
        </li>
            <li>
             1. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
        </li>
            <li>
            2. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
        </li>
            <li>
            3. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
        </li>
            <li>
            4. brak zdefiniowanych atrybutów &quot;focus&quot; dla elementów interaktywnych oraz brak bloków pominięcia treści utrudnia obsługę osobom niewidomym oraz niedowidzącym.
        </li>
        </ul><h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>
<ul>
<li>Deklarację sporządzono dnia:  <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="2019-05-15">2019-05-15</time></li>
<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad" datetime="2021-03-25">2021-03-25</time></li>
</ul>

    <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>


<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<ul>
<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  <span id="a11y-osoba">Tomasz Łozowicki</span>.</li>
<li>E-mail: <span id="a11y-email">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.</span></li>
<li>Telefon: <span id="a11y-telefon">510166725</span></li>
</ul>

<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>
<ul>
    <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
    <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
    <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>
</ul>
<p>Żądanie musi zawierać:</p>
<ul>
    <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
    <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>
    <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>
</ul>
<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>

<h3>Skargi i odwołania</h3>
<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>
<ul>
<li>Organ nadzorujący: Dyrektor Pałacu Jankowice</li>
<li>Adres: Pałac Jankowice<br />
ul. Ogrodowa 2<br />
62-080 Tarnowo Podgórne</li>
<li>E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.</li>
<li>Telefon: 611010403</li>
</ul>
<p>Skargę można złożyć również do  <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>

<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p>1. Przestrzenie komunikacyjne budynk&oacute;w wolne od barier poziomych i pionowych. Komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie (z wyłączeniem piwnicy, do kt&oacute;rej prowadzi schodołaz); komunikacja pionowa &ndash; windy;<br />2. Miejsca parkingowe dla os&oacute;b z niepełnosprawnościami znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Pałacu Jankowice i Oficyny;<br />3. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środk&oacute;w technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, kt&oacute;re umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń &ndash; rampy podjazdowe, winda, schodołaz gąsienicowy;<br />4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w spos&oacute;b wizualny <br />i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne (Pałac Jankowice), konserwator (Pałac Jankowice, Oficyna);<br />5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego &ndash; przekazanie instrukcji konserwatorom obiekt&oacute;w w perspektywie 3 miesięcy;</p>Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25, marzec 2021 09:34 Monika Rutkowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, marzec 2021 09:34 Monika Rutkowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, marzec 2021 09:37 Monika Rutkowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, marzec 2021 10:20 Monika Rutkowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, marzec 2021 10:26 Monika Rutkowska