Treść sprawozdania w załącznikach.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 pdf 2.78 MB Monika Rutkowska
Bilans pdf 40.73 KB Monika Rutkowska
Informacja dodatkowa pdf 39.30 KB Monika Rutkowska
Rachunek zysków i strat pdf 38.42 KB Monika Rutkowska
Zestawienie zmian w funduszu pdf 36.84 KB Monika Rutkowska
Zalacznik nr 1 - 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych pdf 411.74 KB Monika Rutkowska
Zalacznik nr 2 - 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych pdf 412.86 KB Monika Rutkowska