Pałac Jankowice jest jednostką organizacyjną Gminy Tarnowo Podgórne nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Podstawy prawne działania:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Statut Jednostki budżetowej Pałac Jankowice
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Status prawny Pałacu Jankowice pdf 1.13 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 17, kwiecień 2018 09:07 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17, kwiecień 2018 09:20 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17, kwiecień 2018 10:49 Super User